Skapa tagg

Att skapa en tagg

Om du har en ny tagg som ej är inläst i larmet så behöver du tre saker.

  1. Huvudtaggen för att kunna läsa in taggar.
  2. Den tagg som ska läsas in.
  3. Något att skriva på.

Det finns två sätt du kan gå tillväga. Antingen så går du in via menyn till Administrera taggar eller så tar du bara din huvudtagg och läser av den direkt mot läsaren.

Larmet känner av om det är huvudtaggen, du kommer då att få meddelande på skärmen att du ska läsa in din nya tagg. Placera den nya taggen mot läsaren och läs in den i systemet.

När taggen blivit inläst kommer det att komma upp en kod på 4 siffror på skärmen. Denna kod är den som behövs senare om du skulle tappa bort taggen. Skriv ner koden och märk taggen så du lätt vet vems det är.

Nu är den nya taggen inläst och du kan testa genom att läsa in den.