Radera tagg

Att radera en tagg

Vill du av någon anledning ta bort en tagg ur systemet så måste du ha tillgång till den unika koden som skapades när taggen gjordes. Utan tagg koden kan du inte ta bort någon tagg ur systemet.

Börja med att läsa in huvud taggen eller huvudnyckeln som vi kallar det. När den är inläst korrekt kommer du till administrationen av taggar.

Där blir du uppmanad att ange tagg kod vid borttagning. Det är den kod på 4 siffror som skapades när du skapade taggen. Om du ej har den kvar, kan ej taggen raderas utan att göra en systemåterställning.

Knappa in taggens kod och bekräfta genom att klicka på #. Du kommer att få ett meddelande om att taggen blivit borttagen korrekt.