Taggar

Taggens funktioner

Larmet stöder nyckel taggar eller kort som ligger på 125 KHz. Det är kortfattat en bricka eller ett kort som har elektroniskt chip med en unik data kod i sig. När taggen läses av så läses koden in i larmet och jämför med godkända koder från taggar.

Du kan använda dessa taggar för att:

  • Larma på larmet
  • Larma av larmet

Taggarna är personliga och skulle en tagg försvinna kan man enkelt ta bort dom ur systemet.