Arduino programmet

Hur programmet är uppbyggt

Det är dags att du börjar sätta dig in i hur koden är uppbyggd och hur vi har löst det. Koden finns att hämta hem från vår GitHub och kommer fortlöpa med förbättringar och modifieringar.

I början av koden finns ett par #define uppgifter som du måste börja med.

Först har vi #define COMMON_ANODE som är för RGB led dioden. Om du har en anode diod skall du definiera den, har du en catode diod skall du kommentera bort den (// framför #define). Detta för att programmet skall veta hur den ska arbeta för att skapa färger till dioden.

Nästa moment som är viktig att ställa in är sensorer. Programmet är byggt för 5 magnet kontakter och 2 rörelsevakter. Den första av magnetkontakten och rörelsevakten kan du ej ändra med define taggar utan dom måste vara med. Men dom andra kan du enkelt stänga av eller slå på med define koden.

Magnetkontakterna heter #define REED_2 osv och rörelsevakten heter #define PIR_2

Om du tar bort dom behöver du inte rensa ur i koden om du ej vill och kan. Utan dom koderna flyttas helt enkelt inte med när du överför koden sen till din Arduino. Notera att om du tar bort någon sensor så bör du ändra Zon området eller i display texten. Men mer om det sen.

Om du vill ändra inkoppling på display bakgrunds belysningen till någon annan än till Analog 0 som vi valt, kan du göra det med #define LCD_LIGHT_PIN A0 och ändra A0 till något annat. Vill du ändra tiden den skall lysa så gör du det med #define LCD_LIGHT_ON_TIME 60000 och ändrar 60000 till önskvärd tid i milli sekunder.