Byta pinkod

att byta pinkod

Du byter pinkod genom att navigera i huvudmenyn tills du kommer till Byt pinkoden. Och där klickar du på D för att komma in i menyn.

Börja med att ange den befintliga pinkoden, och bekräfta genom att klicka på knappen C. Om du slår fel pinkod klickar du på knappen * och knappar in den igen.

Knappa in den nya pinkoden när du blir uppmanad om det och bekräfta den med knappen C. Om du slår fel kan du rensa med knappen *.

Din pinkod har nu ändrats och det är den som gäller från och med nu.