Larmet går

om larmet går

Larmet kan lösas ut på flera olika sätt.

Magnetkontakter

Magnetkontakterna känner av om dörrar eller fönster öppnas. Om så är fallet så går larmet igång. Endast dörren har en tidsstyrning som anges i källkoden för larmet. Detta för att du ska kunna hinna stänga av larmet innan det startar.

Rörelsevakt

Rörelsevakten känner av rörelse inomhus. Om någon vistas där när larmet är igång så larmas det direkt. Dessa är dock avstängda under skalskyddet för att du ska kunna vara inne med larmet aktiverat. Det finns ingen tidsfördröjning på dessa utan larmet tjuter på en gång.

GPS larm

Larmet kan känna av förflyttning tack vare den inbyggda gps enheten. GPS enheten är aktiv och har signal när en pil är synlig på displayen. Larmet känner av förflyttning i form av hastighet i km/h. Om det överstiger värdet som anges i källkoden så kommer larmet omedelbart att gå igång.

Säkerhetsbrytare

Säkerhetsbrytarna sitter dolt i kontrollpanelen och styrboxen. Skulle dessa boxar brytas upp så kommer säkerhetsbrytarna att slå till och starta larmet omedelbart.

Om larmet går så skickas det ett SMS till din telefon med info vilken zon det är samt koordinaterna där larmet befinner sig.

larma av larmet

Se till att dörren är stängd när du ska larma av. Slå din kod på 4 siffror och bekräfta med eller B knappen. Larmet ska du tystas och bli avaktiverat. Om du slog fel kod så nollställ med * knappen och försök igen.

Använder du taggen så läser du in taggen genom att sätta den mot läsaren och sen har du 10 sekunder på dig att kvittera med A eller knappen.

Om du vill larma av via sms så går det enbart från den telefon som är inlaggs i larmet. Skicka följande sms till larmets telefonnummer: alarm off

Du kommer få ett sms svar tillbaka som talar om att larmet har stängts av. Notera att det är en viss fördröjning från att SMS skickas till att larmet stängs av.